Rólunk

Móri Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola,

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, és EGYMI Bicskei Tagintézménye

Iskolánk Bicske belvárosától 5 perc sétára, épülete belső udvarban található.

Az intézmény Bicske város és körzete sajátos nevelési igényű (enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékos, autista) gyermekek nevelési-oktatási feladatait látja el. Az alapítás éve 1976 – 1977 áprilisa óta működik jelenlegi épületében, önálló intézményként.

2020 szeptemberétől a Móri Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola,Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, és EGYMI Tagintézménye lettünk. Nagyon örülünk a közös munkának, és reméljük, hogy sok szakmai tapasztalatot osztunk meg egymással a jövőben.

Az indulástól a fenntartóink hosszú éveken keresztül a helyi Önkormányzat volt, később a Megyei Önkormányzat vette át a fenntartási feladatokat, majd a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ. Jelenlegi fenntartónk a Székesfehérvári Tankerületi Központ.

A körzetből jelentkező igényeket az iskola ki tudja elégíteni. Valamennyi tanuló felvételt nyer, akiket a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság határozata a mi intézmény típusunkba javasol.

Tanulóink egy része halmozottan hátrányos helyzetű. Az értelmi fogyatékosságuk mellett többségük rendkívül rossz szociális háttérrel rendelkezik. Magas a csonka családban, az ingerszegény környezetben nevelkedő, a létminimum alatt élők száma. A nevelőtestület nagy hangsúlyt fektet a gyermekvédelmi munkára.

A nevelőtestületet 6 szakmailag jól felkészült, hivatását szerető pedagógus alkotja. Munkájukat 3 fő pedagógiai asszisztens és 3 fő technikai dolgozó segíti a mindennapokban.

Oktató-nevelő munkánk célja, hogy minden gyermek eljusson saját képességeinek a csúcsára, tehetségét több irányban is kibontakoztathassa, szilárd alapismereteket szerezzen, és biztos alapkészségeket sajátítson el. Kiemelt feladatnak tartjuk tanulóink felkészítését az eredményes továbbtanulásra.

Tantermeink jól felszereltek, interaktív táblák, projektorok, tanári laptopok segítik munkánkat, biztosítják a hatékony és sikeres ismeretszerzést.

A tanulásban akadályozott diákok az általános iskolai tanulmányaikat követően lehetőségük van 9.E szakiskolai előkészítő évfolyamon részt venni, melynek célja az általános ismeretek megszilárdítása, a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges ismeretek, készségek, képességek fejlesztése közismereti oktatás, illetve szakmai alapozó oktatás keretében, különböző szakmacsoportokban. A szakiskola szakképző évfolyamain pedig különböző rész- szakképesítéseket (2 év alatt)  – tanulhatnak.A szakképzés elindításával célunk, tanulóink életkilátásainak növelése, a társadalmi beilleszkedésük segítése volt.